siodlarskie

 

Kursy z dopasowania siodeł i rzemiosła rymarskiego w JKS Umiastów

Kursy, które prowadzimy w JKS Umiastów, mają na celu przygotowanie ich uczestników do nowych egzaminów z dopasowania siodeł Polskiego Związku Siodlarskiego (PZS) oraz do pracy jako profesjonalni pasowacze siodeł i rymarze, zgodnie z najwyższymi standardami. Teorie i metody nauczane podczas szkoleń są zgodne z tymi praktykowanymi  w brytyjskim Society of Master Saddlers. Na kursy powinno uczęszczać przez okres co najmniej dwóch lat i przeplatać je nauką i praktyką „w domu”.

Zarejestrowani słuchacze i wykwalifikowani członkowie PZS otrzymają 10% zniżki na wszystkie ceny kursów.

I. Wykładowcy

Głównym opiekunem kursów w Umiastowie jest Jocelyn Danby – certyfikowana Master Saddler, Master Saddle Fitter. Kolejnym wykładowcą jest Laurence Pearman, zarejestrowany przez SMS Master Saddler, Master Saddle Fitter. Współpracujemy także z weterynarzem Dr Januszem Okońskim. W przypadku, gdy wykładowcy nie władają  językiem polskim, organizator zapewnia tłumaczenie zgodne z wymaganiami. Wszystkie notatki przekazywane kursantom podczas szkolenia są zarówno w języku polskim jak i angielskim.

II. Sekwencja kursów

Kursy dopasowania siodeł:

Szkolenie z dopasowania siodeł

Warsztaty rzemiosła rymarskiego w dopasowaniu siodeł

Szkolenie z dopasowania siodeł dla średniozaawansowanych

Kurs doskonalenia umiejętności dopasowania siodeł

Dopasowanie siodeł w praktyce

Praktyczne i teoretyczne przygotowanie do egzaminu

Kursy rymarskie:

Techniki szycia ręcznego

Dane kontaktowe

Podczas wszystkich szkoleń organizator zapewnia lunch oraz poczęstunek.

Osoby zainteresowane kursami prosimy o kontakt lub zgłoszenie (imię, nazwisko, numer telefonu, ewentualna dieta) na adres: szkolenia@jksumiastow.pl.

Należności za kursy prosimy wpłacać na konto: mBank 47 1140 2004 0000 3802 7965 9534

Tytuł przelewu: NAZWA SZKOLENIA (data, imię i nazwisko)

O przyjęciu na poszczególne kursy decyduje wpłata zadatku i kolejność zgłoszeń.

*Wszystkie ceny podlegają 15% zniżce dla zarejestrowanych słuchaczy oraz zarejestrowanych członków Polskiego Związku Siodlarskiego i jego wykwalifikowanych członków.