certyfikat

 

Od 2004 roku Polski Związek Jeździecki wprowadził certyfikację ośrodków jeździeckich. Jej założeniem jest weryfikacja ośrodków pod wieloma względami tj. kwalifikacja osób prowadzących zajęcia oraz jakość świadczonych przez nie usług. Uzyskanie certyfikatu jest wyróżnieniem na tle konkurencji i daje możliwość ubiegania się o prawo przeprowadzania egzaminów na Odznaki Jeździeckie, oraz oznacza pierwszeństwo w organizacji innych akcji szkoleniowych zleconych przez PZJ. Osoby, które zainteresowane nauką jazdy konnej, dzięki certyfikatom mogą mieć pewność, że ośrodek który wybierają zapewnia:
 

- naukę u instruktorów dobrze przygotowanych merytorycznie i posiadających odpowiednie kwalifikacje]

- zajęcia prowadzone na dobrze przygotowanych koniach

- możliwość przystąpienia do egzaminów na Odznaki Jeździeckie PZJ


Na oznaczenie kategorii certyfikatu składają się dwa elementy: jakość infrastruktury (kolejno I, II i III) oraz kwalifikacje kadry szkoleniowej (odpowiednio *, ** lub ***).

Nasz ośrodek otrzymał certyfikat I**. Oznacza to, że spełnia warunki I kategorii - wymagania stajenne odpowiadają przyjętym standardom zgodnymi z wymaganiami Unii Europejskiej (konie trzymane są w boksach o odpowiednich wymiarach), ośrodek posiada ogrodzony i oświetlony plac treningowy o odpowiednim podłożu i powierzchnii (ok. 1200m²) oraz halę (najlepiej o wymiarach 20x60m), dysponuje odpowiednim sprzętem i wyposażeniem (komplet przeszkód skokowych, komplet szranek do ustawienia czworoboku), jego estetyka i porządek nie budzą zastrzeżeń, dysponuje salą dydaktyczną dla min. 20 osób i tym podobne. Dwie ** infromują, że za prowadzenie szkolenia odpowiada instruktor sportu jeździeckiego.

 

Certyfikat PZJ

 

Certyfikat PZJ